WEGIEL

Oferowany węgiel cechuje  w szczególności bardzo niska zawartość siarki.

Średnie parametry jakościowe oscylują na poziomie :

Wartości opałowe    -     24.000  -  26.000 kJ/kg
Zawartość popiołu   -     14-16%
Zawartość wilgoci   -      12-14%
Zawartość siarki      -     max. 0,5%

Przedmiotem oferty firmy PPHU "KBT-ECO" są zarówno węgle grube, groszek, orzech, kostka, miał węglowy jak i formy energii odnawialnej BRYKIETY Z TOCIN DRZEWNYCH. Dostawy na terenie Polski odbywają się transferem samochodowym.
 


Węgiel kamienny luzem i workowany