Brykiet cylindryczny


BRYKIET OPAŁOWY 
CYLINDRYCZNY Z TROCIN


znowu będzie zima !

Ekologiczny brykiet wyprodukowany jest wyłącznie z TROCIN DRZEWNYCH bez dodatków klejących w formie wałków o średnicy ok. 50 - 80 mm, pakowany w worki o wadze 25 kg,

O BRYKIECIE ...
BRYKIETY bardzo dobrze spalają się we wszystkich piecach (kotłach) na paliwo stałe.
WARTOŚĆ OPAŁOWA brykietu w zależności od rodzaju drewna wynosi od 16,5 MJ/kg do 19,5 MJ/kg, co odpowiada kaloryczności średnich gatunków węgla kamiennego
BRYKIET TO CZYSTE PALIWO ekologiczne - pozbawione siarki, które przy spalaniu wydziela minimalną ilość tlenku węgla i tlenków azotu. Po spaleniu pozostawia ono niewielką ilość popiołu.
Do brykietowania NIE DODAJE SIĘ lepiszcza. Pozostały popiół jest nie zanieczyszczony.

WŁAŚCIWOŚCI ...
Kształt cylindryczny o średnicy 50 - 80 mm
Wilgotność ca.10 %
Zawartość popiołu poniżej max 1 %

ZALETY ...
- Łatwość spalania i dozowania, nie występuje ryzyko   zamarznięcia,
- Można magazynować bez obawy o wystąpienie samozapłonu,
- Nie występuje gnicie,
- Łatwość regulacji procesu spalania - zwiększa się zakres regulacji,
- Mniejsza liczba awarii systemu zasilania w paliwo,
- Wyższa sprawność,

- Niższe nakłady inwestycyjne ze względu na prostszy układ spalania,

- Mniejsze potrzeby terenowe na składowanie paliwa tzw. czyste paliwo,

- Paliwa suche, uszlachetnione typu brykiet mają 6 razy mniejszą
objętość przy tej samej zawartości energetycznej co inne materiały.
- Zmniejszenie zanieczyszczenie środowiska.